Zespół Szkół Sportowych w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Archiwum

Data dodania: 2019-10-18 13:44:14
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (343 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-10-07 13:46:02
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (669 KB)

Zapytanie ofertowe na zakup 4 łodzi szkoleniowo-regatowych oraz osprzętuData dodania: 2019-09-16 14:38:24
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (336 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-09-06 11:13:47
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (341 KB)

Ogłoszenie o zmówieniu - mieso


PDF (743 KB)

Zapytanie ofertowe na mięso


PDF (316 KB)

Regulamin pracy G2Data dodania: 2019-08-28 12:02:10
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (345 KB)

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyData dodania: 2019-08-14 08:37:38
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (616 KB)

Zapytanie ofertowe - mięso


PDF (637 KB)

Zapytanie ofertowe - warzywa owoce


PDF (621 KB)

Zapytanie ofertowe - produkty garmażeryjne


PDF (691 KB)

Zapytanie ofertowe art. spożywcze


PDF (341 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa żywnościRok budowy - 1960 stara część

                        - 1992 nowa część

 

Powierzchnia całkowita budynku : 7 202,56 m2

Powierzchnia działki: 20 000 m2

Powierzchnia dachu: 7 202,56 m2

Ogrodzenie terenu przęsłami ocynkowanymi.

Obiekt wyposażony jest w instalację alarmową oraz monitoring wizyjny wewnątrz i na zwenątrz budynku.

Szkoła dysponuje Halą Sportową, boiskiem do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią oraz dwoma boiskami do koszykówki.

Wszystkie sale wyposażone są w sprzet komputerowy dla nauczyciela. 3 sale są wyposażone w tablice interaktywne. Pracownie kompurterowe wyposązone sa w komputery najnowszej generacji.

Szkoła wyposażona jest w 13 tablic interaktywnych, 35 projektorów multimedialnych w salach lekcyjnych oraz salach nauczania zintegrowanego.

 

Mienie placówki:

Wartość na dzień 31.07.2017

Budynki i budowle: 5 705 939,13

Urządzenia techniczne i maszyny: 352 591,12

Pozostałe mienie o wartości do 3 500zł: 782 015,08

 

DOC (706 KB)

StatutData dodania: 2018-05-22 13:22:51
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na dostawę krzeseł i stołów z regulowaną wysokością oraz dostawę regałów na potrzeby Zespołu Szkół Sportowych w Rybniku informujemy, że najkorzystniejszą oferte złożyła firma EDUBAMA z Rybnika.


Data dodania: 2018-05-07 08:25:49
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (427 KB)

Formularz ofertowy i oświadczenie na meble


PDF (359 KB)

Projekt umowy na meble


PDF (243 KB)

Załącznik nr 1


PDF (369 KB)

Zapytanie ofertowe na meble


PDF (344 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu na mebleData dodania: 2018-05-07 08:19:36
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (430 KB)

Formularz ofertowy i oświadczenie


PDF (308 KB)

Załącznik nr 1


PDF (360 KB)

Projekt umowy


PDF (369 KB)

Zapytanie ofertowe na krzesła i stoły


PDF (346 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu na krzesła i stoły


PDF (124 KB)

Zarządzenie 1/2015


DOC (32 KB)

PDF (345 KB)

Projekt Edukacyjny


PDF (126 KB)

Powołanie Komisji Rekrutacyjnej 2015/2016


PDF (127 KB)

Zarządzenie - dni wolne


PDF (146 KB)

Zarządzenie nr 4/2013 dot. projektu edukacyjnego


PDF (334 KB)

Projekt edukacyjny 2017/2018


PDF (373 KB)

Zarządzenie 1/2016  dni wolne w roku szkolnym 2016/2017


PDF (113 KB)

Zarządzenie nr 6/2014 dot ceny za obiady


PDF (920 KB)

Statut 13.09.2018


PDF (1 077 KB)

Statut 01.2018


PDF (166 KB)

W wyniku oceny zebranych ofert na zakup sprzętu w ramach programu Aktywna Tablica Zespół Szkoł Sportowych w Rybniku wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy Nowa Szkoła.

01.12.2017


Data dodania: 2017-11-23 15:39:20
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (369 KB)

Umowa Aktywna Tablica


PDF (173 KB)

Oświadczenie Aktywna Tablica


PDF (464 KB)

Zapytanie Ofertowe Aktywna Tablica


PDF (1 414 KB)

Statut 1.12.2017


PDF (1 244 KB)

Statut


PDF (128 KB)

Zarzadzenie nr 2/2013 w sprawie: kryteriów przy doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę (zwolnień), zastosowania ograniczonego wymiaru zatrudnienia lub przeniesienia na inne stanowisko pracy.


PDF (506 KB)

Załącznik nr 10 do Polityki rachunkowości - Instrukcja zasad ochrony danych i ich zbiorów


PDF (529 KB)

Załącznik nr 9 do Polityki Rachunkowości - Instrukcja systemu przetwarzania danych


PDF (508 KB)

Załącznik nr 11 do Polityki Rachunkowości - Instrukcja dot. sprawozdań sporzadzanych w jednostce budżetowej


PDF (524 KB)

Załącznik nr 8 do Polityki Rachunkowości - Instrukcja magazynowa


PDF (651 KB)

Załącznik nr 7 do Polityki Rachunkowości - Instrukcja kasowa


PDF (443 KB)

Załącznik nr 6 do Polityki rachunkowości - Instrukcja inwentaryzacyjna


PDF (525 KB)

Załącznik nr 5 do Polityki Rachunkowości - Instrukcja ws. obiegu, kontroli, zatwirdzania i archiwizowania dowodów księgowych


PDF (741 KB)

Załącznik nr 4 do Polityki Rachunkowości - Zakładowy plan kont


PDF (559 KB)

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowści - Sposób prowadzenia ksiąg rachunkwych i opis przetwarzania danych 


PDF (657 KB)

Aneks nr 1 do Załącznika nr 2


PDF (545 KB)

Załącznik nr 2 do Polityki Rachunkowości - Metody wyceny aktywów i pasywów


PDF (501 KB)

Załącznik nr 1 do Polityki Rachunkowości - Określenie roku obrotowego


PDF (508 KB)

Zarządzenie nr 3/2011 Polityka Rachunkowości 1.01.2011


PDF (157 KB)

Zasady Naboru 2014/2015Data dodania: 2013-12-20 10:49:00
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (162 KB)

Zarządzenie nr 6/2013 dot. okularów ochronnych


PDF (750 KB)

Statut


PDF (759 KB)

PDF (1 010 KB)

Statut


PDF (126 KB)

Nabór


PDF (62 KB)

Aneks nr 2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych


PDF (64 KB)

Aneks nr 1 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych


PDF (467 KB)

REGULAMIN udzielania zamówień publicznychData dodania: 2014-09-15 11:05:50
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (1 679 KB)

StatutData dodania: 2013-10-29 10:23:00
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (432 KB)

Załącznik do statutu - Vulcan


PDF (69 KB)

cena za obiady


PDF (128 KB)

Zarzadzenie nr 3/2013 ws. organizacji roku szkolnego 2013/2014

 


PDF (125 KB)

Zarządzenie Nabór 2014/2015


PDF (63 KB)

Zarządzenie 5/2013 dot. odpr. 24.12.2013


PDF (343 KB)

Zarządzenie nr 4/2012 w sprawie realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 2 w Rybniku im. św. Jadwigi Królowej Polski w roku szkolnym 2012/2013


PDF (345 KB)

Zarządzenie nr 8/2011 dot. projektu edukacyjnego


PDF (124 KB)

Zarządzenie dot Naboru 2014/2015


PDF (954 KB)

Statut 02 2014


(0 B)

PDF (158 KB)

Zasady naboru 2014/2015Data dodania: 2013-01-03 17:01:39
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (913 KB)

Statut 12 2012Data dodania: 2010-12-06 12:10:49
Autor: Stojko Marek


PDF (108 KB)

Zarządzenie dot. dofinansowania do okularów ochronnychData dodania: 2010-12-06 12:23:48
Autor: Stojko Marek


PDF (70 KB)

Regulamin Dyrektora G2 ws. podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieliData dodania: 2011-05-19 10:38:59
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (296 KB)

Zarządzenie dot. pomocy psychologiczno-pedagogicznejData dodania: 2010-12-06 10:49:57
Autor: Stojko Marek


PDF (117 KB)

Zarządzenie dot. Projektu EdukacyjnegoData dodania: 2013-04-16 11:41:57
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (130 KB)

kryteria przy doborze pracowników do rozwiązania umów o pracę (zwolnień), zastosowania ograniczonego wymiaru zatrudnienia lub przeniesienia na inne stanowisko pracy.Data dodania: 2012-12-01 10:12:46
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (334 KB)

Zarządzenie nr 7/2012 Bezpieczeństwo dzieciData dodania: 2012-11-16 20:06:58
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (64 KB)

Zarządzenie nr 6/2012 dot. dnia wolnego w dniu 24 grudnia 2012Data dodania: 2012-09-18 21:12:55
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (409 KB)

Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie powołania zespołów do planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Gimnazjum nr 2 w roku szkolnym 2012/2013.Data dodania: 2012-09-18 21:10:46
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (131 KB)

Zarządzenie nr 3/2012 dot. organizacji roku szkolnego 2012/2013Data dodania: 2010-12-13 15:08:07
Autor: Stojko Marek


PDF (123 KB)

zarządzenie z 15 XIIData dodania: 2010-12-17 12:50:25
Autor: Stojko Marek


PDF (217 KB)

Z 10/2010 - poprawa próbnegoData dodania: 2010-12-06 12:21:24
Autor: Stojko Marek


PDF (63 KB)

Aneks nr 7 do ZFŚS


PDF (54 KB)

Aneks nr 6 do ZFŚS


PDF (37 KB)

Aneks nr 5 do ZFŚS


PDF (32 KB)

Aneks nr 4 do ZFŚS


PDF (115 KB)

Aneks nr 3 do ZFŚS


PDF (76 KB)

Aneks nr 2 do ZFŚS


PDF (64 KB)

Aneks nr 1 do ZFŚS


PDF (1 173 KB)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


PDF (897 KB)

Statut


PDF (789 KB)

Statut 13.09.2011Data dodania: 2011-09-20 13:42:36
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (129 KB)

Zarządzenie nr7/2011 dot. organizacji r. szk. 2011/2012Data dodania: 2010-12-06 12:10:21
Autor: Stojko Marek


PDF (83 KB)

Zarządzenie dot. organizacji roku szkolnego 2010/2011


PDF (103 KB)

Zarządzenie dot. obiegu dokumentów


PDF (159 KB)

Instrukcja gospodarki kasowej


PDF (99 KB)

Instrukcja obiegu dokumentów w G2


PDF (159 KB)

Instrukcja kasowa w G2


PDF (218 KB)

Załączniki do inwentaryzacji


PDF (256 KB)

Załączniki do Instrukcji Inwentaryzacyjnej


PDF (147 KB)

Instrukcja inwentaryzacyjna w G2


PDF (417 KB)

Zarządzenie dot. polityki rachunkowości


PDF (98 KB)

Regulamin Rady Pedagogicznej


PDF (66 KB)

Ramowy regulamin podziału środków na wynagrodzenia pochodzących z oszczędnościData dodania: 2010-12-09 09:30:25
Autor: Stojko Marek


PDF (758 KB)

Statut listopad 2010r.