Zespół Szkół Sportowych w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Regulaminy
PDF (91 KB)

regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieliData dodania: 2010-12-06 12:24:39
Autor: Stojko Marek


PDF (35 KB)

REGULAMIN FUNDUSZU PROWIZYJNEGOData dodania: 2010-12-06 12:24:45
Autor: Stojko Marek


PDF (76 KB)

Regulamin przyznawania stypendium dla wyróżniających się uczniówData dodania: 2010-12-06 12:25:49
Autor: Stojko Marek


PDF (87 KB)

Regulamin przyznawania nagród dyrektora szkołyData dodania: 2010-12-06 12:27:21
Autor: Stojko Marek


PDF (90 KB)

Regulamin użytkowania szafek szkolnychData dodania: 2010-12-06 12:29:00
Autor: Stojko Marek


PDF (53 KB)

Regulamin jadalni


PDF (68 KB)

Regulamin stołówkiData dodania: 2010-12-06 12:29:40
Autor: Stojko Marek


PDF (37 KB)

Krytreria zwalniania nauczycieliData dodania: 2010-12-06 12:30:25
Autor: Stojko Marek


PDF (132 KB)

Procedura awansu zawodowego nauczycieliData dodania: 2010-12-06 12:31:25
Autor: Stojko Marek


PDF (148 KB)

Procedura dopuszczenia programów nauczania ogólnegoData dodania: 2010-12-06 12:32:13
Autor: Stojko Marek


PDF (189 KB)

Procedura naboru na wolne stanowiska w G2Data dodania: 2010-12-06 12:32:28
Autor: Stojko Marek


PDF (81 KB)

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskówData dodania: 2010-12-06 12:32:41
Autor: Stojko Marek


PDF (404 KB)

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ z WF-uData dodania: 2010-12-06 12:36:04
Autor: Stojko Marek


PDF (154 KB)

Procedura wdrażania programów autorskichData dodania: 2010-12-06 12:37:23
Autor: Stojko Marek


PDF (153 KB)

Procedura wdrażania zajęć dydaktyczno - wyrównawczych i innych specjalistycznychData dodania: 2010-12-06 12:37:48
Autor: Stojko Marek


PDF (88 KB)

Szczegółwe zasady rekrutacji uczniw do G2Data dodania: 2010-12-06 12:38:23
Autor: Stojko Marek


PDF (85 KB)

Regulaminy sal gimnastycznychData dodania: 2010-12-17 13:02:57
Autor: Stojko Marek


PDF (370 KB)

Regulamin - Projekt EdukacyjnyData dodania: 2011-09-20 13:40:53
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (124 KB)

Ramowy regulamin przyznawania nagrody kwartalnej dla pracowników G2Data dodania: 2011-01-10 13:37:27
Autor: Stojko Marek


PDF (136 KB)

Regulamin pracy Rady Pedagogicznej - 20.02.2012Data dodania: 2012-03-08 08:53:50
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (468 KB)

Regulamin ZFŚS 2013Data dodania: 2013-04-03 11:58:10
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (180 KB)

Regulamin wycieczekData dodania: 2013-10-29 10:06:10
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (535 KB)

Regulamin Udzielania Zamówień PublicznychData dodania: 2015-04-23 11:05:01
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (217 KB)

Program wychowawczy 2015/2016Data dodania: 2015-12-16 13:35:01
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (372 KB)

Procedura w sytauacjach zagrożeńData dodania: 2015-12-16 13:43:27
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (214 KB)

Program profilaktyki 2015/2016Data dodania: 2015-12-16 13:45:14
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (291 KB)

Regulamin NaboruData dodania: 2016-03-14 10:17:51
Autor: Małgorzat Wistuba-Kupska


PDF (666 KB)

Regulamin ZFŚSData dodania: 2016-05-16 12:14:37
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (6 043 KB)

Regulamin Pracy - 16.09.2019Data dodania: 2019-09-16 08:39:10
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska