Zespół Szkół Sportowych w Rybniku
STRONA GŁÓWNA    •    INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BIULETYNU    •    WWW.BIP.GOV.PL    •    WWW.RYBNIK.EU
Zarządzenia Dyrektora
PDF (217 KB)

Zarządzenie dot. porzucania kurtek przez uczniówData dodania: 2010-12-06 12:15:09
Autor: Stojko Marek


PDF (69 KB)

Zarządzenie dot. zakazu paleniaData dodania: 2010-12-06 12:16:05
Autor: Stojko Marek


PDF (363 KB)

Kontrola ZarządczaData dodania: 2010-12-30 12:00:28
Autor: Małgorzata Wistuba-Kuspka


PDF (239 KB)

Procedura zarządzania ryzykiem


PDF (345 KB)

Procedura zarządzania ryzykiemData dodania: 2010-12-30 12:29:39
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (248 KB)

zarządzenie dot. wprowadzenia polityki bepieczeństwa


PDF (303 KB)

Załącznik do polityki bezpieczeństwaData dodania: 2010-12-30 12:34:19
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (439 KB)

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym


PDF (253 KB)

Zarządzenie dot wprowadzenia zarządzania systemu informatycznegoData dodania: 2010-12-30 12:37:51
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (149 KB)

Układ zbiorowyData dodania: 2011-01-11 09:13:37
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (254 KB)

Powołanie zespołu ds. zarządzania ryzykiemData dodania: 2011-01-03 12:41:31
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (164 KB)

zarządzenie dot. pieczęci i pieczątek


PDF (329 KB)

Instrukcja pieczęci i pieczątekData dodania: 2011-01-31 11:19:07
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (297 KB)

zarządzenie dot. podsumowania pracy szkołyData dodania: 2011-06-10 09:15:12
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (347 KB)

Zarządzenie nr 9/2011 ws. Pomocy Psychologiczno-PedagogicznejData dodania: 2011-09-22 09:27:56
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (105 KB)

Zarzązdenie nr 2/2011/A dot. przyznawania nagrody kwartalnej dla pracownikówData dodania: 2011-11-25 13:43:02
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (814 KB)

Zarządzenie nr 1/2012 - Instrukcja ochrony danych osobowychData dodania: 2012-05-08 09:39:07
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (330 KB)

Zarządenie nr 5/2012 - zajęcia indywidualneData dodania: 2012-10-11 20:30:16
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (334 KB)

Zarządzenie 4/2014Data dodania: 2014-05-29 11:18:19
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (228 KB)

Zarządzenie dot. rozwiązywania umów o pracęData dodania: 2017-11-02 07:55:29
Autor: Malgorzata Wistuba-Kupska


PDF (298 KB)

Zarządzenie nr 3 - wskaźniki oceny pracy nauczycielaData dodania: 2018-09-13 12:24:09
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (151 KB)

Zarządzenie okularyData dodania: 2019-01-17 12:10:26
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (248 KB)

Zarządzenie nr 2 - Udzielanie pierwszej pomocy


PDF (247 KB)

Zarządzenie nr 3 - przerwy


PDF (256 KB)

Zarzadznie nr 4 - wyjścia grupoweData dodania: 2019-02-25 15:23:45
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (1 555 KB)

Procedura antymobingowaData dodania: 2019-03-01 12:22:24
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (268 KB)

Zarzadzenie nr 7/2019 skrócone lekcje - upałyData dodania: 2019-06-10 11:23:47
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (128 KB)

Dni wolne w r. szk. 2019/2020Data dodania: 2019-09-13 07:59:16
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (764 KB)

Zarządzenie dot. kształcenia na odległośćData dodania: 2020-03-24 13:32:28
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


DOC (64 KB)

Zarządzenie dot. funkcjonowania ZSS w czasie zagrożenia epidemiologicznegoData dodania: 2020-03-26 09:11:34
Autor: Małgorzata Wistuba-Kupska


PDF (280 KB)

Zarządzenie nr 3/2020 dot. pracy administracji i obsługi po 1 maja 2020


PDF (214 KB)

Zarządzenie nr 4/2020


PDF (4 426 KB)

Zarządzenie nr 5


PDF (311 KB)

Zarządzenie nr 6